Ga naar hoofdinhoud

Gebruikersonderzoeken delen

Het plaatsen van onderzoek op de site hebben we zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Mocht er iets onduidelijk zijn, neem contact met ons op.

Onderzoek op deze site plaatsen

Er zijn verschillende manieren om onderzoek op de site te (laten) plaatsen:

In wat voor type bestand lever ik het onderzoek aan?

Een Markdown bestand is het handigst, maar een PDF- of Word-bestand is ook goed. Het helpt ons als het onderzoek gestructureerd is volgens ons onderzoek template, maar als dat niet mogelijk is, dan is dat geen probleem.

We gebruiken Markdown zodat de onderzoeken toegankelijk zijn en in de toekomst makkelijk te exporteren zijn naar andere systemen en bestandsformaten.

Wat gebeurt er met mijn onderzoek als ik het deel?

We knippen het onderzoek zo op dat het dezelfde structuur aanhoudt als ons template, dus mogelijk verandert de volgorde. We zullen de inhoud van het onderzoek niet veranderen en zetten, indien van toepassing, altijd een link naar het originele bestand in het onderzoek. (creative commons refefentie?) Je kan op elk moment je onderzoek laten verwijderen van deze site.

Onderzoek aanpassen

Een bestaand onderzoek kan je altijd aanpassen, op de volgende drie manieren:

Eisen aan het onderzoek

Er worden twee eisen gesteld aan het onderzoek:

  • Er mogen geen persoonsgegevens in het onderzoek staan. We garanderen hiermee de privacy van onze inwoners.
  • Het is duidelijk hoe het onderzoek gedaan is. Hierdoor kunnen de lezers van je onderzoek een eerste mening vormen over de kwaliteit van het onderzoek.