Ga naar hoofdinhoud

Checklist 18 jarigen

Samengevat: Inhoudelijk is de checklist in op orde, maar de vormgeving sluit nu onvoldoende aan bij de doelgroep. Het komt te kinderachtig over en is niet serieus genoeg.

Verjaardagskaart met een taart met een nummer 18 kaarsje en de tekst "Regel je SHIT" erop

Doel van het onderzoek

In 2017 is vanuit een Jongerenstadslab door jongeren zelf nagedacht over wat ze zou helpen in de overgang van 17 naar 18 jaar. Hiermee is invulling gegeven aan het idee van de Haagse Jongerenambassadeurs een checklist 18+ te ontwikkelen. Met een evaluatie in 2019 hopen we te ontdekken hoe deze checklist en de activiteiten eromheen nog verder verbeterd kunnen worden, zodat we meerdere jongeren kunnen helpen met de overgang naar volwassenheid.

De onderzoeksvragen van dit onderzoek zijn: Hoe heeft de checklist jongeren geholpen? Heeft de checklist de jongeren bereikt? Waarom is de checklist wel of niet nuttig? Hoe ervaren jongeren het 18 worden?

Binnenkant van kaart met checklist. Het eerste vakje met de tekst "checklist 18+ ontvangen" is aangevinkt. De rest van de acties zoals DigiD aanvragen is nog niet aangevinkt

Advies

De checklist helpt jongeren bij het regelen van hun zaken wanneer ze 18 worden. De inhoud van de folder wordt als prettig ervaren. Een brief met folder zenden naar het huisadres is een goede manier om de jongeren te bereiken.

Inhoudelijk is de checklist in de basis op orde. Overweeg een landingspagina op te zetten waar specifieke informatie over 18 worden op te vinden is.

De vormgeving sluit nu onvoldoende aan bij de doelgroep. Het komt te kinderachtig over en is niet serieus genoeg. We adviseren door te ontwikkelen op het ontwerp. De Stadskamer kan helpen deze sessies te organiseren.

Resultaten en Inzichten

Belevingswereld 18-jarigen

“In mijn cultuur als je 18 wordt is het een groot ding. -maakt gebaar van aanhalingstekens- Dan ben je een man. Dan ben je geen kind meer. Dan moet je voor jezelf opkomen, alles zelf gaan doen. Dat is ook de reden dat mijn ouders niks meer voor mij betalen.”
-Erik

Jongeren geven aan dat er voor hun gevoel helemaal niet zoveel verandert vanaf je 18e. Het zijn vooral de regels en de buitenwereld waardoor jongeren het gevoel hebben dat ze zich anders moeten gedragen. Zo voelen sommigen dat de verwachting van hun omgeving, over bijvoorbeeld zelfredzaamheid, niet in lijn is met hun eigen ervaringen en vaak de vergelijking gemaakt wordt met andere 18-jarigen in hun ouders omgeving.

Volwassenheid

Jongeren worden meer zelfredzaam maar tegelijkertijd spelen veel ouders nog een belangrijke rol als adviseur bij het maken van beslissingen. Hoe zelfredzaam je bent op je 18e heeft sterk te maken met de culturele achtergrond. Een aantal respondenten geeft aan dat vanuit hun achtergrond verwacht wordt vanaf 18 jaar volledig zelfredzaam te zijn.

Geld

Sommige jongeren geven aan dat vanaf hun 18e bepaalde dingen niet meer door hun ouders betaald worden. De meeste respondenten maakt hier afspraken over met hun ouders. Andere jongeren moeten vanaf hun 18e ineens alles zelf betalen.

Verkrijgen van informatie

Jongeren hebben allerlei manieren om tot hun informatie te komen. Een deel gaat zelf op onderzoek uit en zoekt daarna hulp bij leeftijdgenoten, hun ouders of verdere familie.

Brief goede manier om jongeren te bereiken

Al voordat gevraagd wordt hoe de jongeren wisten van de veranderingen die komen bij het 18 worden, wordt ‘de brief van de gemeente’ genoemd. Iedereen herinnert zich de checklist en het overgrote deel heeft deze gelezen. In het algemeen zijn de jongeren enthousiast over de inhoud van de checklist.

Andere manier om jongeren te informeren

Jongeren geven aan dat ze verwachten op andere manieren op de hoogte te worden gehouden van de veranderingen die komen bij het 18 worden. Ze spreken hun voorkeur uit voor een bijeenkomst op school, in het vijfde jaar, waarin ze in een uur worden bijgepraat over de veranderingen.

Inhoud folder is in de basis goed

“Helder, duidelijk ik zou het als gemeente niet beter kunnen doen. Het is helder, overzichtelijk: een checklist. Een kind zou dit nog kunnen begrijpen. Als je je hier niet mee zou kunnen redden, ben je überhaupt niet klaar om een van deze dingen te regelen.”
-Revert, over de inhoud van de folder

Jongeren reageren enthousiast op de inhoud van de checklist. De merendeel van de tips wordt als waardevol ervaren. Sommige jongeren geven aan met hun ouders de lijst door te zijn gelopen en de lijst letterlijk af te hebben gestreept. Wel is er een aantal verbeterpunten.

Subgroepen

De lijst wordt wat ongeordend ervaren. Tijdens de generatieve opdracht, verdelen de respondenten de lijst in verschillende groepen.

Tegemoetkoming scholieren

Een van de respondenten gaf aan dat zij een tegemoetkoming heeft aangevraagd. Blijkbaar kan dit vanaf je 18e als je niet studeert, maar wel naar een (middelbare) school gaat. Voeg dit onderdeel toe.

Urgentie inschrijven woning niet duidelijk

De tekst onder inschrijven woning is onvoldoende motiverend. Slechts 1 respondent heeft zich ingeschreven voor een woning, omdat hij zich bewust is van de lange wachtlijsten. De overige respondenten waren zich niet bewust waarom het nuttig is je nu al in te schrijven. De tekst op de website is nu een stuk krachtiger: “Als je later een eigen huurhuisje wil, dan moet je NU je aanmelden bij het Woonnet van de regio waar jij wilt gaan wonen! Het duurt gemiddeld 4 tot 6 jaar voor je aan de beurt bent… dus begin vandaag met inschrijfduur opbouwen.” Zorg voor een vergelijkbare tekst in de checklist.

Geld verdienen

Respondenten vinden het kopje geld verdienen wat overbodig. Als je wilt werken kun je dat al veel eerder.

Vormgeving spreekt onvoldoende aan

“Formeler zou ik wel prettiger vinden. Vanuit de gemeente had ik iets serieuzer verwacht. Dit zou ik sturen van ‘je wordt 13. je wordt 14. je gaat naar de middelbare school.’ … Iets te kinderlijk vind ik.”
-Revert, over de vormgeving van de folder

“Ik dacht dat het een reclamefolder was. Het is dat mijn ouders zeiden: Neeeeeee …dit is belangrijk. Anders had ik het weggegooid denk ik.… Ik heb dan ook een beetje het gevoel dat de gemeente met ons ‘probeert te connecten’… 🙄 Uhm.. maar we zijn wel 18. Dus. Ja.”
-Zonne, over de vormgeving van de folder

De jongeren zijn het meest kritisch over de voorkant van de checklist. Het is onvoldoende duidelijk dat de afzender gemeente Den Haag is. Ze hebben de folder liever wat formeler zodat duidelijker is dat de gemeente de afzender is van de checklist. De voorkant van de folder wordt als kinderachtig ervaren. In de focusgroep zaten jongeren met verschillende opleidingsniveaus er zaten echter geen respondenten uit speciale scholen of praktijkscholen. (±7% van het totale leerlingenaantal in Den Haag, bron) We vermoeden echter dat deze mening eerder leeftijd, dan opleidingsniveau gebonden is.

Afzender

Alle respondenten adviseren om het logo van Den Haag op de voorkant te plaatsen. Met het logo oogt de folder volgens hen serieuzer en wordt het duidelijk dat het niet om een reclamefolder gaat.

Taal

De zin ‘r€g€l je shit’ spreekt onvoldoende aan. De jongeren gebruiken in hun eigen folders teksten als ‘regel je zaken’.

JIP Den Haag

Het is twijfelachtig of JIP Den Haag zo prominent op de voorkant moet. Slechts twee respondenten waren bekend met JIP, doordat zij een aantal jaar geleden een voorlichting over seksualiteit op school kregen.

Wat spreekt aan?

Artiesten van het moment, geld en een afbeelding van jongeren.

Afzender checklist: JIP of gemeente Den Haag?

Jongeren hechten waarde aan een serieuze toon van de folder. Gemeente Den Haag zien zij als logische afzender. De jongeren zijn beperkt bekend met het JIP. Slechts twee jongeren kenden het JIP van een voorlichting op school. Dat JIP Den Haag zo prominent op de voorkant genoemd wordt, roept bij hen verwarring op. Zeven keer wordt de website van JIP Den Haag genoemd in de folder. Uit het onderzoek blijkt dat geen van de respondenten de website bezocht heeft. Aan te raden is de website data van jipdenhaag.nl na te vragen. Is er een piek in bezoekersaantallen rondom uitgifte folder? Afhankelijk daarvan kun je beter oordelen of de URL’s naar aanleiding van de folder bezocht wordt. Mogelijkerwijs kan een landingspagina ingericht worden, waar dieper in gegaan wordt op de punten uit de checklist.

Wat is er mee gedaan?

Op het moment van schrijven is dit nog onduidelijk.

Opzet

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op 25 juli 2019 in de Stadskamer en is gehouden in een focusgroep. Door met een groep te werken ontstaat er automatisch interactie tussen de deelnemers. Het is de taak van de interviewer de discussie gaande te houden en zorg te dragen dat elke deelnemer aan het woord komt.

De discussie die onder de deelnemers plaatsvindt, geeft een dieper inzicht hoe de deelnemer over 18 jaar worden denkt. Vervolgens bedenken de deelnemers zelf een concept hoe de checklist er volgens hen eruit moet zien.

Respondenten

NaamM/VOpleidingBeroepLeeftijd
RevertMMBOStudent18
TommyMMBOMedewerker18
MariaVVWOStudent18
DianaVVWOStudent18
ErikMVWOStudent18
AnnaVHAVOStudent18
ZonneVVWOStudent18

Contactinformatie

Documentatie