Ga naar hoofdinhoud

Onderzoek iconen Februari 2023

Samengevat: Er zijn een aantal sterke voorkeuren bij de iconen te zien als het gaat over de gemeenteraad en de afvalcontainers.

Doel van het onderzoek

Er achter komen of bij de volgende onderwerpen één van de getoonde iconen veel duidelijker is dan de andere:

 • Informatie over de gemeenteraad
 • Informatie over burgemeester
 • Informatie over afvalcontainers
 • Informatie over afval

Advies

Gebruik bij gemeenteraad en de afvalcontainer de iconen waar we een duidelijke voorkeur terug zien voor de desbetreffende iconen. Bedenk altijd bij het gebruik van een icoon in welke context het staat, zoals de tekst die er bij staat en de inhoud van de boodschap die je wilt overbrengen.

Resultaten en inzichten

Er is bij een aantal vragen een duidelijke voorkeur te zien voor een icoon, zie de percentages bij de resultaten boven. We zien die duidelijke voorkeur terug bij het icoon over de gemeenteraad en de afvalcontainer.

Hieronder volgende de inzichten, specifiek per vraag.

Gemeenteraad

"Hieronder staan vier (fictieve) knoppen. Vind jij knop A, knop B, knop C of knop D het beste passen bij informatie over de gemeenteraad?"

de vier gemeenteraad iconen

Resultaten Gemeenteraad

 • Knop A: 21% (8 stemmen)
 • Knop B: 74% (28 stemmen)
 • Knop C: 3% (1 stem)
 • Knop D: 3% (1 stem)

Inzicht: Voorkeur voor icoon B

Met vier vragen en 74% van de stemmen heeft het icoon dat gebruikt wordt bij knop B een duidelijk voorkeur.

Inzicht: Gelijkwaardig overleg wordt geassocieerd met de gemeenteraad

Uit een groot aantal opmerkingen (14 stuks, 37%) blijkt dat een groep mensen die met elkaar op gelijkwaardig niveau dingen bespreken essentiele kenmerken zijn van de gemeenteraad. Zij verwachten dat ook terug te zien in een icoon

Inzicht: Icoon A wordt geassocieerd met een toespraak of presentatie

Een prettige bijvangst: icoon A wordt gezien (11 opmerkingen, 29%) als iemand die een toespraak houdt of een presentatie geeft.

Inzicht: Het is niet duidelijk wat uitgebeeld wordt met icoon D

Het was voor veel (15 opmerkingen, 39%) van de respondenten niet duidelijk wat er uitgebeeld werd met icoon D. Het werd als vanalles gezien, van schilderspallet tot ufo.

Burgemeester

"Hieronder staan drie (fictieve) knoppen. Vind jij knop A, knop B, of knop C het beste passen bij informatie over de burgemeester?"

de burgemeester iconen

Resultaten Burgemeester

 • Knop A: 45% (17 stemmen)
 • Knop B: 26% (10 stemmen)
 • Knop C: 29% (11 stemmen)

Inzicht: De meningen zijn vervdeeld over welk kapsel welk geslacht voorstelt

Bij deze vraag kwamen veel (16, 42%) opmerkingen opmerkingen over het geslacht van het poppetje in het icoon. Opvallend was dat deze opmerkingen elkaar tegenspraken. Waar de ene persoon een icoontje genderneutraal vind, ziet de ander er weer duidelijk een geslacht in.

Afvalcontainer

"Hieronder staan vier (fictieve) knoppen. Vind jij knop A, knop B, Knop C of knop D het beste passen bij informatie over afvalcontainers?"

de afvalcontainers iconen

Resultaten Afvalcontainer

 • Knop A: 32% (12 stemmen)
 • Knop B: 39% (15 stemmen)
 • Knop C: 11% (4 stemmen)
 • Knop D: 18% (7 stemmen)

Inzicht: Het icoon van de moderne afvalcontainer wordt gezien als de beste keuze

Knoppen A en B tonen beiden de moderne afvalcontainer en hebben samen het overgrote deel (27, 71%) van de stemmen ontvangen.

Inzicht: Veel van de respondenten vinden niet dat er een vuilniszak naast de container moet staan in het icoon

Veel respondenten (17, 45%) vinden het een slecht idee om een vuilniszak 'naast' de container te zetten, omdat zij vinden dat het op zou roepen om vuilniszakken naast de container te plaatsen, wat een probleem is bij de gemeente.

Inzicht: De vuilniszak naast de afvalcontainer maakt het duidelijker dat het om een afvalcontainer gaat

Veel respondenten (18, 47%) geven aan dat de vuiliniszak in het icoon het duidelijker maakt dat het om een afvalcontainer gaat. Vaak (bij 6 van de 18) gebeurt dat ook door dezelfde mensen die aangeven dat ze eigenlijk vinden dat de vuilniszak er niet bij moet.

Afval

"Hieronder staan twee (fictieve) knoppen. Vind jij knop A of knop B het beste passen bij informatie over afval?"

de afval iconen

Resultaten Afval

 • Knop A: 55% (21 stemmen)
 • Knop B: 45% (17 stemmen)

Inzicht: Een aantal van de respondenten vinden niet dat er een vuilniszak naast de kliko moet staan in het icoon

Een aantal respondenten (6, 16%) vinden het een slecht idee om een vuilniszak 'naast' de kliko te zetten, omdat zij vinden dat het op zou roepen om vuilniszakken naast de kliko te plaatsen, wat een probleem is bij de gemeente.

Inzicht: De vuilniszak naast de kliko maakt het duidelijker dat het om een vuilnisbak gaat

Veel respondenten (12, 32%) geven aan dat de vuiliniszak in het icoon het duidelijker maakt dat het om een afvalbak gaat.

Inzicht: De vuilniszak naast de kliko is overbodig

Een aantal respondenten (6, 32%) geven aan dat de vuiliniszak overbodig is omdat de kliko al duidelijk genoeg is.

Wat is er mee gedaan?

 • We geven dit onderzoek (en de iconen 😊) door aan OpenGemeenten, zodat zij dit de iconenset die ze aanbieden kunnen verbeteren.
 • We nemen dit icoon mee in de verbetering van alle iconen bij de gemeente Utrecht, waar deze relevant zijn. Dit wordt dan zichtbaar in de toptaken van utrecht.nl.

Opzet

We hebben de enquete gestuurd naar inwoners, ambtenaren, designers en developers. Daarnaast is de enquete ook nog doorgestuurd naar deelnemers van openGemeenten. We hebben gevraagd welke knoppen het beste passen bij het onderwerp en we hebben gevraagd of de respondent dit wilde toelichten. In totaal hebben 38 mensen de enquete ingevuld.

Het onderzoek is gestart op 14 februari 2023 en geindigd op 4 maart 2023.

Contactinformatie