Ga naar hoofdinhoud

Onderzoek iconen November 2022

Samengevat: Er is bij een aantal iconen een duidelijke voorkeur van icoon per onderwerp te vinden.

Doel van het onderzoek

Er achter komen of bij de volgende onderwerpen één van de getoonde iconen significant duidelijker is dan de andere:

 • Informatie over energietoeslag
 • Informatie over betaald parkeren
 • Informatie over milieuzones
 • Informatie over milieuzone ontheffing
 • Informatie over rioolheffing
 • Informatie over thuiswerken

Advies

Gebruik bij Energietoeslag, Betaald parkeren, Omgevingsvisie, Rioolheffing en Thuiswerken de iconen waar we een duidelijke voorkeur terug zien voor de desbetreffende iconen. Bedenk altijd bij het gebruik van een icoon in welke context het staat, zoals de tekst die er bij staat en de inhoud van de boodschap die je wilt overbrengen.

Resultaten en inzichten

Er is bij een aantal vragen een duidelijke voorkeur te zien voor een icoon, zie de percentages bij de resultaten boven. We zien die duidelijke voorkeur terug bij Energietoeslag, Betaald parkeren, Omgevingsvisie, Rioolheffing en Thuiswerken.

Hieronder volgen de inzichten, specifiek per vraag.

Energietoeslag

"Hieronder staan vier (fictieve) knoppen. Vind jij knop A, knop B, knop C of knop D het beste passen bij informatie over energietoeslag?"

de vier energietoeslag iconen

Resultaten Energietoeslag

 • Knop A: 16%
 • Knop B: 26%
 • Knop C: 53%
 • Knop D: 5%

Inzicht: Het handje wordt geassocieerd met ontvangen, de portemonnee met geld

Uit een groot aantal opmerkingen (39,5%) bij het energieteoeslag icoon blijkt dat het handje geassocieerd wordt met iets ontvangen. Bij het overgrote deel van deze opmerkingen (82,4%) blijft dat neutraal. Bij een klein aantal van deze opmerkingen (17,6%) wordt het opgestoken handje als bedelen gezien.

De portemonnee wordt geassocieerd met geld, maar door een kleiner aantal (18,6%) personen.

Betaald parkeren

"Hieronder staan twee (fictieve) knoppen. Vind jij knop A of knop B het beste passen bij informatie over betaald parkeren?"

de twee betaald parkeren iconen

Resultaten Betaald parkeren

 • Knop A: 67%
 • Knop B: 33%

Inzicht: Het euroteken wordt bij de getoonde grootte als duidelijker ervaren dan het muntje met daarin een euroteken

Bij de geteste grootte van de iconen wordt door de een groot gedeelte van de deelnemers (55,8%) aangegeven dat ze het euroteken dat los wordt weergegeven (Knop A) als duidelijker ervaren dan het euroteken in de munt (Knop B).

Milieuzone

"Hieronder staan drie (fictieve) knoppen. Vind jij knop A, knop B of knop C het beste passen bij informatie over milieuzones?"

de drie Milieuzone iconen

Resultaten Milieuzone

 • Knop A: 51%
 • Knop B: 23%
 • Knop C: 26%

Inzicht: Uitroepteken in of buiten de vrachtwagen maakt een groot verschil

De locatie van het uitroepteken (binnen of buiten de vrachtwagen) heeft invloed op de betekenis van het icoon als geheel. Als het uitroepteken binnen de vrachtwagen staat, wordt het icoon geassocieerd met iets wat er in de vrachtwagen zit. Als het icoon buiten de vrachtwagen staat dan wordt het icoon geassocieerd met iets dat de vrachtwagen doet. Opgemerkt door 18,6% van de deelnemers.

Inzicht: Alle drie de iconen niet heel duidelijk

Er waren een aantal deelnemers (11,6%) die geen van de drie keuzes duidelijk vonden.

Milieuzone ontheffing

"Hieronder staan drie (fictieve) knoppen. Vind jij knop A, knop B of knop C het beste passen bij informatie over milieuzone ontheffing?"

de drie Milieuzone ontheffing iconen

Resultaten Milieuzone ontheffing

 • Knop A: 51%
 • Knop B: 21%
 • Knop C: 28%

De inzichten bij deze vragen kwamen overeen met die van de vorige vraag.

Omgevingsvisie

"Hieronder staan vier (fictieve) knoppen. Vind jij knop A, knop B, knop C of knop D het beste passen bij informatie over omgevingsvisie?"

de vier Omgevingsvisie iconen

Resultaten Omgevingsvisie

 • Knop A: 19%
 • Knop B: 2%
 • Knop C: 70%
 • Knop D: 9%

Inzicht: De cirkel in het icoon werkt goed

Veel van de respondenten (32,6%) geven bij de opmerkingen aan dat de de circkel om het huisje duidelijk aangeeft dat het om de omgeving gaat.

Rioolheffing

"Hieronder staan twee (fictieve) knoppen. Vind jij knop A of knop B het beste passen bij informatie over rioolheffing?"

de twee Rioolheffing iconen

Resultaten Rioolheffing

 • Knop A: 70%
 • Knop B: 30%

Inzicht: Het euroteken wordt ook bij de rioolheffing bij de getoonde grootte als duidelijker ervaren dan het muntje met daarin een euroteken

Bij de geteste grootte van de iconen wordt door de een groot gedeelte van de deelnemers (23,3%) aangegeven dat ze het euroteken dat los wordt weergegeven (Knop A) als duidelijker ervaren dan het euroteken in de munt (Knop B).

Inzicht: Geld door de WC spoelen

Bij knop B krijgen een aantal deelnemers (18,6%) de associatie dat er geld door de wc wordt gespoeld

Duidelijke WC

Van de deelnemers vonden een groot aantal (32,6%) Knop A een duidelijkere WC weergeven dan die van Knop B. Een veel kleiner aantal (9,3%) vonden de WC op Knop B een duidelijkere WC dan die op Knop A.

Thuiswerken

"Hieronder staan twee (fictieve) knoppen. Vind jij knop A of knop B het beste passen bij informatie over thuiswerken?"

de twee Thuiswerken iconen

Resultaten Thuiswerken

 • Knop A: 35%
 • Knop B: 65%

Inzicht: Huisje wordt geassocieerd met thuiswerken

Een aantal deelnemers (20,9%) associeerden het huisje direct met thuiswerken.

Inzicht: Beide iconen niet heel duidelijk

Er waren een aantal deelnemers (18,6%) die geen van beide knoppen duidelijk vonden.

Wat is er mee gedaan?

 • We geven dit onderzoek (en de iconen 😊) door aan OpenGemeenten, zodat zij dit de iconenset die ze aanbieden kunnen verbeteren.
 • We nemen dit icoon mee in de verbetering van alle iconen bij de gemeente Utrecht, waar deze relevant zijn. Dit wordt dan zichtbaar in de toptaken van utrecht.nl.

Opzet

We hebben de enquete gestuurd naar inwoners, ambtenaren, designers en developers. Daarnaast is de enquete ook nog doorgestuurd naar deelnemers van openGemeenten. We hebben gevraagd welke knoppen het beste passen bij het onderwerp, en we hebben gevraagd of de respondent dit wilde toelichten. In totaal hebben 43 mensen de enquete ingevuld.

Het onderzoek is gestart op 9 november 2022 en geindigd op 23 november 2022.

Contactinformatie