Ga naar hoofdinhoud

Gebruikerstest van een concept voor MijnVraagOverCorona.nl (MVOC)

Screenshot van de homepage van mijnvraagovercorona.nl

Samengevat: Gebruikers snappen (het prototype van) MijnVraagOverCorona.nl op top-level niveau goed. Specifieke adviezen vinden is echter erg lastig aangezien de informatie best diep in de website zit gestopt.

Het concept is vrij goed te leren, maar de verwachting is dat men toch afhaakt omdat de leercurve nét te steil is. De benaming van thema's en categorieën zijn vaak niet voldoende begrijpelijk om direct naar de gewenste informatie te komen.

Dit onderzoek laat nogmaals zien dat het echt noodzakelijk is om makkelijk via Google gevonden te worden. Gebruikers zijn 'lui', en als ze niet meteen vinden wat ze zoeken ben je ze kwijt.

Doel

Antwoord geven op de volgende onderzeoeksvragen:

 • In hoeverre kan de gebruiker het gewenste antwoord achterhalen, informatie vinden, een vervolg bepalen en adviezen krijgen op het herontwerp van MijnVraagOverCorona.nl?
 • Hoe makkelijk is het nieuwe concept te leren?
 • Is de informatievoorziening en gewenste functionaliteit volledig?
 • Wordt de informatie op de juiste plaats aangeboden in het prototype?
 • Welke onderdelen van het prototype ondersteunen de informatiebehoefte van de gebruiker?
 • Welke onderdelen missen respondenten in het prototype?
 • In hoeverre ondersteunt de navigatiestructuur de gebruiker met het vinden van informatie?

Advies

Op het gebied van navigatie:

 • Houdt de navigatiestructuur zo vlak mogelijk
 • Overweeg een zoekbalk op de homepagina

Op het gebied van de Homepage:

 • Behoud de blokken op home om mensen snel toegang te geven tot voor hen relevante thema's
 • Overweeg andere spacing op home om de vouw duidelijker aan te geven.

Op het gebied van de gebruikte thema's en de inhoud daarvan:

 • Ben bewust van de volgorde van elementen en wat dit met de aannames van volgende elementen doet.
 • Voer een A-B test uit om te zien of de plaatsing van vaccineren aanstuurt op meer - prikken/bezoeken van de pagina.
 • Schrijf kortere, begrijpelijke titels
 • Vind betere beschrijving van de deelonderwerpen
 • Overweeg een card sort om meer inzicht te krijgen in logische verdeling van onderwerpen.

Resultaten

"Ik vond hem niet heel slecht. Maar ook niet heel goed. Het kan simpeler."

"Uiteindelijk ben ik redelijk snel terecht gekomen waar ik wilde zijn."

Gebruikers snappen (het prototype van) MijnVraagOverCorona.nl op top-level niveau goed. Specifieke adviezen vinden is echter erg lastig aangezien de informatie best diep in de website zit gestopt.

Het concept is vrij goed te leren, maar de verwachting is dat men toch afhaakt omdat de leercurve nét te steil is. De benaming van thema's en categorieën zijn vaak niet voldoende begrijpelijk om direct naar de gewenste informatie te komen.

Dit onderzoek laat nogmaals zien dat het echt noodzakelijk is om makkelijk via Google gevonden te worden. Gebruikers zijn 'lui', en als ze niet meteen vinden wat ze zoeken ben je ze kwijt.

In de volgende paragaven staan de resultaten van het onderzoek per categorie verder toegelicht.

Men kan in eerste instantie makkelijk navigeren. De homepagina is duidelijk en overzichtelijk. De 4 hoofdthema's worden meteen begrepen en worden vervolgens als ingang gebruikt voor de rest van de site. De onderliggende navigatielagen worden niet snel begrepen. Men is regelmatig de draad kwijt, en gebruikt dan de homepage als anker voor een nieuw pad. De naamgeving en de plaatsing van de subthema's (niveau 3) is hierin een belangrijke factor.

 • Houdt de structuur zo vlak mogelijk
 • Ben bewust van duidelijke naamgeving

Omdat men moeite heeft met het vinden van specifieke informatie is er behoefte aan een makkelijkere manier, met voorkeur een zoekbalk.

 • Overweeg een zoekbalk op de homepagina

Home

Als men op home land, wordt meteen begrepen op wat voor site men is en wat men er kan. De 4 blokken van de hoofdthema's trekken de aandacht, en deze worden meteen gezien als ingang naar de rest van MijnVraagOverCorona.nl. De 3 'Snel naar' links worden vaak (in eerste instantie) over het hoofd gezien, en worden pas benoemd als de 4 hoofdthema's niet toereikend lijken.

 • Behoud de blokken om mensen snel toegang te geven tot voor hen relevante thema's

Door een iets ongelukkige vouw (op een FullHD scherm) wordt niet gezien dat er meer content verder op de pagina staat.

 • Overweeg andere spacing om de vouw duidelijker aan te geven.

De navigatiebalk wordt in eerste instantie niet gebruikt, maar wordt vanuit de verdiepende pagina's wel gebruikt om terug naar home te gaan. 'Hoe kan ik je helpen?' wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Men verwacht te kunnen bellen, chatten, contactopties te zien of een lijst met veelgestelde vragen. Het is duidelijk dat als men niet bij de 4 hoofdthema's hun antwoord kan/verwacht te vinden, dat dit de eerste uitvalsweg is.

Thema's

Ook op de themapagina's wordt er direct naar de blokken bovenin gekeken. 'Ik heb twijfels' wordt vaak gebruikt om naar het anchor verder op de pagina te gaan. N.B: in de ochtend stond 'ik heb twijfels' als derde blok. Hier werd het nauwelijks gezien. 's Middags stond deze als eerste (zie rechts) en werd het veel gebruikt. Het lijkt erop dat in de ochtendversie op basis van de eerste twee blokken werd voorspeld dat ook de derde over een vaccinatieafspraak zou gaan en dus niet relevant zou zijn.

 • Ben bewust van de volgorde van elementen en wat dit met de aannames van volgende elementen doet.
 • Voer een A-B test uit om te zien of de plaatsing van vaccineren aanstuurt op meer prikken/bezoeken van de pagina.

Als men in de bovenste blokken geen relevante links kan vinden, wordt de pagina verder gescand. Bij verder scrollen wordt de tweede set blokken snel herkend en hier verder gezocht naar relevante informatie.Het gevolg hiervan is dat de 'Situaties' meestal worden overgeslagen omdat de blokken worden gezien als informatievoorzienend en de visuele weergave van de situaties (nog) niet.

De huidige categorienamen en ingangen die daaronder staan zijn niet voldoende beschrijvend over wat daaronder verwacht kan worden. Hierdoor twijfelen mensen op welke link ze moeten klikken en durven ze geen keuze te maken.In realiteit betekent dit dat ze het platform verlaten en via Google/Bing/etc. verder zoeken.

Het valt op dat men alleen het eerste woord van een titel lijkt te lezen (Vaccins, Vaccinaties, Gezondheid), waar niet zo veel uit opgemaakt kan worden.

 • Schrijf kortere, begrijpelijke titels
 • Vind betere en beschrijving van de deelonderwerpen
 • Overweeg een card sort om meer inzicht te krijgen in logische verdeling van onderwerpen.

In het kort

De 'In het kort' pagina's werken niet. Deze pagina is nu vaak een obstakel naar de pagina die men daadwerkelijk wil lezen.

Omdat de kop 'In het kort' het grootste is, maar verder op de pagina staat wordt de aandacht over de inhoudsopgave getrokken, waardoor de inhoudsopgave in eerste instantie niet wordt gezien. De inhoud van 'In het kort' biedt verder geen houvast voor de rest van de pagina's.

Men lijkt bovendien (en licht overweldigd) verrast dat er nog zoveel pagina's (tot wel 8) te vinden zijn over een specifieke link die ze bij een subthema hebben aangeklikt.

Vervolgens wordt men op de meeste 'In het kort' pagina's soms wel 12 video's gepresenteerd. Over het algemeen vindt men dat dit er te veel zijn, en dat 1 video voldoende zou moeten zijn.

"Dit impliceert dat ik ALLES moet gaan kijken om het antwoord te vinden."

Geen enkele respondent valt het op dat er 'Vorige'/'Volgende' links zijn onderaan de onderwerppagina's. Deze worden dus ook niet gebruikt.

Als deze uiteindelijk toch worden gezien, wordt dit niet helemaal begrepen. De informatie op deze pagina's is volgens gebruikers geen deel van een stappenplan of een chronologie. Het voelt daarom niet logisch dat er wordt doorverwezen naar een "volgende" pagina.

Google

Mensen zoeken liever via Google dan dat ze een site moeten doorspitten op zoek naar een antwoord. Ze verwachten vanuit het zoekactie (vrijwel) direct een antwoord op hun vraag. Kan dit niet gevonden worden, wordt de volgende site op Google geraadpleegd.

Omdat de huidige opzet van de site het niet makkelijk maakt om vanuit een bovenliggende pagina je vraag te beantwoorden is vindbaarheid via Google essentieel.

Het meeste verkeer komt nu (sinds 1 januari) nog via doorverwijzingen via rijksoverheid.nl (ca 47%) tegenover 5.8% via Google, maar als MijnVraagOverCorona.nl als centraal informatiepunt gevonden moet gaan worden, is SEO onmisbaar.

Opzet

Kwalitatieve UX test. 1-op-1 interviews (bij Happy Labs, Amsterdam) waarbij respondenten enkele scenario's kregen rondom MijnVraagOverCorona.nl. 6 respondenten, geselecteerd op het nog zoeken van informatie rondom corona. Spreiding van leeftijd, geslacht, en woonplaats. Het onderzoek is uitgevoerd op 23 februari 2023.

Contactinformatie

Bij vragen over dit onderwerp kan je terecht bij: